Termeni și condiții de utilizare a aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN CONTINUARE. ACESTEA CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ.

1. DESPRE APLICAȚIE

Primăria Sectorului 3 Sesizări este o aplicație software de servicii electronice, având componentă de acces prin interfață web și componentă de aplicație pentru dispozitive mobile, lansată de Primăria Sectorului 3 a Municipiului București și care pune la dispoziția cetățenilor un serviciu electronic de transmitere către Primăria Sectorului 3 a sesizărilor privind problemele care afectează domeniul public. Aplicația este disponibilă atât pentru acces utilizând un browser web de pe un computer personal, cât și pentru toți posesorii de dispozitive mobile (tabletă, smartphone).

2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE FUNCȚIONARE

Prin descărcarea și/sau folosirea aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări acceptați și sunteți de acord cu aceşti Termeni și condiții de utilizare. Primăria Sectorului 3 a Municipiului București poate să modifice acești Termeni și condiții de utilizare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul. Prin continuarea utilizării aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări vă exprimați acordul cu Termenii și condițiile descriși mai jos.

3. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAȚIEI

Aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani şi care îşi asumă răspunderea cu privire la faptul că sesizările raportate cu privire la domeniul public sunt reale.

4. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Primăria Sectorului 3 a Municipiului București prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime, în conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare a aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări. Orice informație pusă la dispoziție de către dumneavoastră sau colectată de către Primăria Sectorului 3 a Municipiului București atunci când utilizați aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări este supusă Politicii de Confidențialitate a Primăriei Sectorului 3 a Municipiului București, ai cărei termeni sunt incluși în acești Termeni și condiții de utilizare. Aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile de acces prin care vă autentificaţi pentru a avea acces la aplicație (nume, prenume, telefon, e-mail), precum și informaţiile privind localizarea telefonului și identificatorul unic al dispozitivului utilizat, în cazul utilizării unui dispozitiv mobil. Prin înregistrarea în vederea utilizării aplicației și prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul rezolvării sesizării dumneavoastră. Aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la aplicație și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți. Aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare. Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Primăria Sectorului 3 a Municipiului București este obligată să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau de către o altă persoană cu respectarea măsurilor de securitate şi în scopul comunicat. Primăria Sectorului 3 Sesizări nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de către dumneavoastră. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege, contravențional sau penal, după caz.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat, respectiv autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local(exemplu: constructor, proiectant, diriginte de șantier), precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@primarie3.ro. Aveți următoarele drepturi: -dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aflate în posesia Primăriei Sectorului 3; -dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără să afecteze legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;- dreptul la portabilitatea datelor, dacă prelucrarea are la bază consimțământul, un contract sau mijloace de luare a deciziilor, dreptul de a solicita Primăriei Sectorului 3 să furnizeze datele cu caracter personal obținute de la persoana vizată și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator;- dreptul de a solicita Primăriei Sectorului 3 să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;- dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare/dreptul de a fi uitat. Drepturile dumneavoastră enumerate pot fi exercitate în orice moment.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Primăria Sectorului 3 a Municipiului București și/sau furnizorii săi de licență sunt unicii proprietari ai aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări, ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul aplicației, site-ului sau paginilor de Social Media. Aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări este protejată prin prevederile legislației drepturilor de autor din România. Grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări sunt mărci înregistrate sau neînregistrate ale Primăriei Sectorului 3 a Municipiului București. Acestea nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Sectorului 3 a Municipiului București. Toate celelalte mărci înregistrate ce nu sunt proprietatea Primăriei Sectorului 3 a Municipiului București și apar în aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări sunt proprietatea respectivilor proprietari, ce pot fi sau nu asociați cu, sau sponsorizați de către Primăria Sectorului 3 a Municipiului București.

6. UTILIZAREA APLICAȚIEI

Prin descărcarea și folosirea aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări sunteți de acord să nu încărcați, postați, trimiteți prin e-mail sau să transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație al Primăriei Sectorului 3. De asemenea, sunteți de acord să nu interferați cu infrastructura informatică (servere, rețelele, aplicații) a Primăriei Sectorului 3. Totodată, sunteți de acord să nu:

Primăria Sectorului 3 Sesizări nu promovează și nu recomandă folosirea aplicației în timpul activităților care ar putea pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea sau manipularea unor vehicule sau echipamente. Sunteți de acord să nu utilizați aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări în timpul desfășurării unor astfel de activități. Primăria Sectorului 3 nu este responsabilă pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții și nici pentru eventualele consecințe în urma unei astfel de utilizări. Toate sesizările primite și înregistrate prin intermediul aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări vor fi moderate înainte de a deveni vizibile pe harta publică. Sesizările se moderează în zilele lucrătoare ale săptămânii, astfel: de luni – joi: doar în intervalul orar 10.00 – 16.00, vineri: 10.00 – 14.00. Sesizările primite în afara acestor intervale orare sunt înregistrate, dar se moderează și ulterior se afișează pe hartă numai în următoarea zi lucrătoare, în intervalul de lucru precizat anterior.

7. SITE-URI ALE ALTOR TERȚI

Aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări poate conține link-uri către site-urile web ale unor părți terțe, sau programe ce nu sunt controlate de către sau asociate cu Primăria Sectorului 3. Primăria Sectorului 3 a Municipiului București nu este responsabilă pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfăşoară doar între dumneavoastră și respectivele părți terțe.

8. COSTURILE DE UTILIZARE ALE APLICAȚIEI

Primăria Sectorului 3 a Municipiului București vă pune la dispoziție aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări în mod gratuit. Primăria Sectorului 3 a Municipiului București sau aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări nu solicită utilizatorilor și nu necesită plata niciunei taxe sau cost de utilizare, cu excepția costurilor uzuale de utilizare de către utilizator a comunicației internet fixe sau mobile, necesare pentru accesarea aplicației. Pentru orice problemă legată de imposibilitatea accesării aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de servicii internet. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări să nu poată fi accesată din unele țări de pe dispozitivele mobile, datorită restricțiilor de comunicație impuse de furnizorii de servicii de telefonie sau a configurării serviciilor de comunicații de date în roaming ale dispozitivului dumneavoastră mobil. Posibilitatea de a descărca aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări poate fi de asemenea restricționată atunci când utilizați opțiunea de roaming în străinătate.

9. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare ale aplicației de servicii electronice Primăria Sectorului 3 Sesizări, sunteți de acord ca Primăria Sectorului 3 să utilizeze orice comentarii, fotografii atașate, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către Primăria Sectorului 3 prin intermediul aplicației, fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de promovare, precum și pentru crearea sau îmbunătățirea aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări, sau altor produse și servicii ale Primăriei Sectorului 3. De asemenea, utilizarea aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări este o confirmare implicită a faptului că ați înțeles că informațiile cu privire la sesizări pe care le transmiteți pot fi vizibile și altor utilizatori ai aplicației, lista de sesizări și informațiile de poziționare fiind informații disponibile tuturor utilizatorilor aplicației. Această precizare nu se aplică informațiilor cu caracter personal transmise împreună cu sesizările dumneavoastră.

10. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Primăria Sectorului 3 a Municipiului București furnizează aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări ca atare și fără nicio altă condiție expresă, implicită sau statutară. Primăria Sectorului 3 a Municipiului București nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări, pentru defecțiuni, întârzieri sau întreruperi apărute în cadrul aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări, pentru pierderi sau defecțiuni ce reies din utilizarea aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări, pentru defecțiuni ale dispozitivului dumneavoastră mobil sau pentru orice manieră de a utiliza aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări de către utilizatorii acesteia. Primăria Sectorului 3 a Municipiului București își rezervă dreptul de a furniza aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări la discreția sa. Primăria Sectorului 3 a Municipiului București, reprezentanții, angajații (împreuna sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru pierderea sau pentru prejudicii de orice fel, directe sau indirecte, ce rezultă din utilizarea sau care au legătură cu aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări, chiar dacă posibilitatea pierderii sau a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu explicit.

11. RECLAMAȚII

Prin agrearea acestor Termeni și Condiții sunteți de acord că orice reclamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare și incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră și Primăria Sectorului 3 Sesizări care rezultă sau care are legătură cu acești Termeni și condiții de utilizare, cu interpretarea sau încălcarea acestora, va fi guvernată și rezolvată în conformitate cu legile din Romania, competența de soluționare aparținând instanțelor de judecată din București, România.

12. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENȚIOS

Orice sesizare transmisă prin intermediul aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări și care depășește aria de relevanță a aplicației (sesizări care privesc domeniul public), folosirea de cuvinte obscene sau licențioase, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse oricărei persoane sau instituții va fi sancționată prin cenzurarea parțială sau totală a sesizării/comentariului, ștergerea integrală a acestuia sau chiar interzicerea dreptului de a transmite în viitor alte sesizări.

13. GENERALITĂȚI

în cazul în care orice prevedere conținută în acești Termeni și condiții de utilizare este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile secțiunilor au doar scop de referențiere și nu definesc, limitează, interpretează sau descriu scopul acelei secțiuni.

14. CONT DE ACCES

Aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări este disponibilă pentru toți cetățenii Sectorului 3 al Municipiului București sau pentru alți cetățeni care tranzitează sau utilizează domeniul public al Sectorului 3 al Municipiului București. Modalitățile de accesare a aplicației includ: browser internet pentru computere personale sau aplicații mobile pentru sistemul de operare Android sau iOS. Pentru Android, descărcați aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări din Google Play/Magazin Play, iar pentru iOS descărcați aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări din Apple Store. Dupa descărcarea și instalarea aplicației se solicita crearea unui cont, prin completarea tuturor câmpurilor obligatorii: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon. Aceste date sunt utilizate în comunicarea cu dumneavoastră, atât în vederea clarificării unor aspecte sesizate, cât și în vederea transmiterii răspunsurilor aferente sesizărilor transmise de dumneavoastră, inclusiv a informațiilor cu privire la modul de soluționare a acestora.

15. CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de utilizare, sau la descărcarea și/sau folosirea aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări , nu ezitați să ne contactați la telefon : 021.318.0306 sau la email informatica@primarie3.ro.