Termeni și condiții de utilizare a aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări - IloveS3

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN CONTINUARE. ACESTEA CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ.

Vă informăm că Aplicația nu moderează conținutul sesizării dumneavoastră și va fi publicat în forma transmisă de dumneavoastră. Utilizatorul este singur raspunzator de datele introduse in continutul sesizarii si isi asuma exclusiv continutul acesteia.

Astfel, în cazul în care nu vă doriți sa apară datele dumneavoastră, vă rugăm să vă asigurați că nu adăugați date cu caracter personal în conținutul sesizării. În cazul în care apar date cu caracter personal, atât ale dumneavoastră cât și ale altor persoane, în conținutul sesizării,vă asumați si sunteți direct respunzător, conform Regulamentului 679/2016.

Prin acceptarea prezentelor Termene si Conditii ( de utilizare a Aplicatiei )Primaria Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti NU va fi raspunzatoare de incalcarile Regulamentului 679/2016, ci Utilizatorul isi va asuma continutul postat.
Documentele atașate nu sunt publice pe Harta Sesizări.

1. DESPRE APLICAȚIE

Primăria Sectorului 3 Sesizări - IloveS3 este o aplicație software de servicii electronice, având componentă de acces prin interfață web și componentă de aplicație pentru dispozitive mobile, lansată de Primăria Sectorului 3 a Municipiului București și care pune la dispoziția cetățenilor un serviciu electronic de transmitere către Primăria Sectorului 3 a sesizărilor privind problemele care afectează domeniul public. Aplicația este disponibilă atât pentru acces utilizând un browser web de pe un computer personal, cât și pentru toți posesorii de dispozitive mobile (tabletă, smartphone).

2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE FUNCȚIONARE

Prin descărcarea și/sau folosirea aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări - IloveS3 acceptați și sunteți de acord cu aceşti Termeni și condiții de utilizare. Primăria Sectorului 3 a Municipiului București poate să modifice acești Termeni și condiții de utilizare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul. Prin continuarea utilizării aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări după efectuarea schimbări ai acestor Termeni și condiții, sunteti de acord să acceptați acele schimbări.

3. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAȚIEI

Aplicația Primăriei Sectorului 3 Sesizări - IloveS3 este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, care au cunoștințele și posibilitatea de a utiliza dispozitive electronice şi care îşi asumă răspunderea asupra corectitudinii şi valabilităţii detaliilor completate în solicitare. Principalele categorii de utilizatori sunt cetăţeni ai Sectorului 3 al Municipiului București care doresc îmbunătăţirea serviciilor locale. Transmiterea de mesaje eronate, răuvoitoare, obscene poate conduce la suspendarea dreptului de acces în platformă. Alte categorii de persoane pot utiliza modalităţile clasice de contact ce sunt afişate pe www.primarie3.ro.

4. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679, Primăria Sectorului 3 a Municipiului București prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime, în conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare a aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări-IloveS3. Orice informație pusă la dispoziție de către dumneavoastră sau colectată de către Primăria Sectorului 3 a Municipiului București atunci când utilizați aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări este supusă Politicii de Confidențialitate a Primăriei Sectorului 3 a Municipiului București, ai cărei termeni sunt incluși în acești Termeni și condiții de utilizare. Aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile de acces prin care vă autentificaţi pentru a avea acces la aplicație (nume, prenume, telefon, e-mail), precum și informaţiile privind localizarea telefonului și identificatorul unic al dispozitivului utilizat, în cazul utilizării unui dispozitiv mobil. Prin înregistrarea în vederea utilizării aplicației și prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări-IloveS3 să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul rezolvării sesizării dumneavoastră. Aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări - IloveS3 asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la aplicație și/sau pentru utilizarea acesteia, fara a modera in nici un fel continutul sesizarii facute de Utilizator. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți. Aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări-IloveS3 prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.
Primăria Sectorului 3 a Municipiului Bucuresti NU își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de către dumneavoastră si nici de continutul sesizarii publicate de catre Utilizatorul Aplicatiei, aceste datele fiind furnizate de catre Utilizator cu respectarea celor prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege, contravențional sau penal, după caz. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat, respectiv autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local(exemplu: constructor, proiectant, diriginte de șantier), precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@primarie3.ro.
Aveți următoarele drepturi:
• dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aflate în posesia Primăriei Sectorului 3;
• dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără să afecteze legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
• dreptul la portabilitatea datelor, dacă prelucrarea are la bază consimțământul, un contract sau mijloace de luare a deciziilor, dreptul de a solicita Primăriei Sectorului 3 să furnizeze datele cu caracter personal obținute de la persoana vizată și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator;
• dreptul de a solicita Primăriei Sectorului 3 să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;- dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare/dreptul de a fi uitat. Drepturile dumneavoastră enumerate pot fi exercitate în orice moment.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Primăria Sectorului 3 a Municipiului București și/sau furnizorii săi de licență sunt unicii proprietari ai aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări, ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul aplicației, site-ului sau paginilor de Social Media. Aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări- Ilove S3 este protejată prin prevederile legislației drepturilor de autor din România. Grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări sunt mărci înregistrate sau neînregistrate ale Primăriei Sectorului 3 a Municipiului București. Acestea nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Sectorului 3 a Municipiului București. Toate celelalte mărci înregistrate ce nu sunt proprietatea Primăriei Sectorului 3 a Municipiului București și apar în aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări sunt proprietatea respectivilor proprietari, ce pot fi sau nu asociați cu, sau sponsorizați de către Primăria Sectorului 3 a Municipiului București.

6. UTILIZAREA APLICAȚIEI

Prin descărcarea și folosirea aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări - IloveS3 sunteți de acord să nu încărcați, postați, trimiteți prin e-mail sau să transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație al Primăriei Sectorului 3. De asemenea, sunteți de acord să nu interferați cu infrastructura informatică (servere, rețelele, aplicații) a Primăriei Sectorului 3. Totodată, sunteți de acord să nu:

Primăria Sectorului 3 nu promovează și nu recomandă folosirea aplicației în timpul activităților care ar putea pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea sau manipularea unor vehicule sau echipamente. Sunteți de acord să nu utilizați aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări – IloveS3 în timpul desfășurării unor astfel de activități. Primăria Sectorului 3 nu este responsabilă pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții și nici pentru eventualele consecințe în urma unei astfel de utilizări.

7. SITE-URI ALE ALTOR TERȚI

Aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări – IloveS3 poate conține link-uri către site-urile web ale unor părți terțe, sau programe ce nu sunt controlate de către sau asociate cu Primăria Sectorului 3. Primăria Sectorului 3 a Municipiului București nu este responsabilă pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfăşoară doar între dumneavoastră și respectivele părți terțe.

8. COSTURILE DE UTILIZARE ALE APLICAȚIEI

Primăria Sectorului 3 a Municipiului București vă pune la dispoziție Primăria Sectorului 3 Sesizări – IloveS3 în mod gratuit. Primăria Sectorului 3 a Municipiului București sau aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări – IloveS3 i nu solicită utilizatorilor și nu necesită plata niciunei taxe sau cost de utilizare, cu excepția costurilor uzuale de utilizare de către utilizator a comunicației internet fixe sau mobile, necesare pentru accesarea aplicației. Pentru orice problemă legată de imposibilitatea accesării aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări – IloveS3 vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de servicii internet. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări- Ilove S3 să nu poată fi accesată din unele țări de pe dispozitivele mobile, datorită restricțiilor de comunicație impuse de furnizorii de servicii de telefonie sau a configurării serviciilor de comunicații de date în roaming ale dispozitivului dumneavoastră mobil. Posibilitatea de a descărca aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări – IloveS3 poate fi de asemenea restricționată atunci când utilizați opțiunea de roaming în străinătate.

9. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare ale aplicației de servicii electronice Primăria Sectorului 3 Sesizări – IloveS3, sunteți de acord ca Primăria Sectorului 3 să utilizeze orice comentarii, fotografii atașate, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către Primăria Sectorului 3 prin intermediul aplicației, fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de promovare, precum și pentru crearea sau îmbunătățirea aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări, sau altor produse și servicii ale Primăriei Sectorului 3. De asemenea, utilizarea aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări – IloveS3 este o confirmare implicită a faptului că ați înțeles că informațiile cu privire la sesizări pe care le transmiteți sunt vizibile și altor utilizatori ai aplicației, lista de sesizări și informațiile de poziționare fiind informații disponibile tuturor utilizatorilor aplicației. Această precizare nu se aplică informațiilor cu caracter personal transmise împreună cu sesizările dumneavoastră.

10. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Primăria Sectorului 3 a Municipiului București furnizează aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări - IloveS3 ca atare și fără nicio altă condiție expresă, implicită sau statutară. Primăria Sectorului 3 a Municipiului București nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări, pentru defecțiuni, întârzieri sau întreruperi apărute în cadrul aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări - IloveS3, pentru pierderi sau defecțiuni ce reies din utilizarea aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări - IloveS3, pentru defecțiuni ale dispozitivului dumneavoastră mobil sau pentru orice manieră de a utiliza aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări de către utilizatorii acesteia. Primăria Sectorului 3 a Municipiului București își rezervă dreptul de a furniza aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări - IloveS3 la discreția sa. Primăria Sectorului 3 a Municipiului București, reprezentanții, angajații (împreuna sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru pierderea sau pentru prejudicii de orice fel, directe sau indirecte, ce rezultă din utilizarea sau care au legătură cu aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări - IloveS3, chiar dacă posibilitatea pierderii sau a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu explicit.

11. RECLAMAȚII

Prin agrearea acestor Termeni și Condiții sunteți de acord că orice reclamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare și incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră și Primăria Sectorului 3 Sesizări care rezultă sau care are legătură cu acești Termeni și condiții de utilizare, cu interpretarea sau încălcarea acestora, va fi guvernată și rezolvată în conformitate cu legile din Romania, competența de soluționare aparținând instanțelor de judecată din București, România.
Prin acceptarea prezentelor Termene si Conditii, raspunderea asupra datelor publicate revine in totalitate Utilizatorului ,Aplicatia IloveS3 fiind doar un canal de comunicare transparent intre Primaria Sectorului 3 si cetatenii care pot sesiza in timp real problemele din teren.

12. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENȚIOS

Orice sesizare transmisă prin intermediul aplicației IloveS3 și care depășește aria de relevanță a aplicației ( sesizări care privesc oricare categorie existenta ), folosirea de cuvinte obscene sau licențioase, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse oricărei persoane sau instituții va fi sancționată prin ștergerea integrală a acestuia sau chiar interzicerea dreptului de a transmite în viitor alte sesizări.
Raspunderea asupra continutului revine in totalitate Utilizatorului inregistrat in cadrul Aplicatiei IloveS3 asupra continutului publicat si va fi sanctionata conform legiilor in vigoare.

13. CONT DE ACCES

Aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări - IloveS3 este disponibilă pentru toți cetățenii Sectorului 3 al Municipiului București sau pentru alți cetățeni care tranzitează sau utilizează domeniul public al Sectorului 3 al Municipiului București. Modalitățile de accesare a aplicației includ: browser internet pentru computere personale sau aplicații mobile pentru sistemul de operare Android sau iOS. Pentru Android, descărcați aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări - IloveS3 din Google Play/Magazin Play, iar pentru iOS descărcați aplicația Primăria Sectorului 3 Sesizări - IloveS3 din Apple Store. Dupa descărcarea și instalarea aplicației se solicita crearea unui cont, prin completarea tuturor câmpurilor obligatorii: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon. Aceste date sunt utilizate în comunicarea cu dumneavoastră, atât în vederea clarificării unor aspecte sesizate, cât și în vederea transmiterii răspunsurilor aferente sesizărilor transmise de dumneavoastră, inclusiv a informațiilor cu privire la modul de soluționare a acestora.

14. CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de utilizare, sau la descărcarea și/sau folosirea aplicației Primăria Sectorului 3 Sesizări, nu ezitați să ne contactați la adresa de email informatica@primarie3.ro și la adresa de email protectiadatelor@primarie.ro ( în cazul în care aveți întrebări sau nelamuriri cu privire la datele dumneavoastră personale, în relația cu Primăria Sector 3 )